Forretnings­betingelser

Forretnings­betingelser

Generelt og vejledning

 1. Den indgået aftale mellem firmaet og kunden er gældende fra det øjeblik kunden modtager en ordrebekræftelse fra firmaet.
 2. Flyttekasser skal være max. Veje 18 kg pr. stk.
 3. Alle større møbler skal helst være adskilt, så meget som mulig og lamper, hvidevarer og lignende skal afmonteres.
 4. Værdifulde/skrøbelige genstande skal være forsvarligt emballeret
 5. Sårbart/skrøbeligt gulv skal være afdækket
 6. Særlige tunge møbler skal oplyses inden opgaven
 7. Flere afhentningsadresser/tilflytningsadresse skal oplyses inden opgaven samt andre relevante flytningsforhold

Priser og afgifter

 1. Færge, Broafgifter, Vejskatter – Hvis det ikke særskilt er aftalt, betales dette altid af kunden
 2. Vores beregning på vores hjemmeside er kun vejledende og kan aldrig bruges som direkte reference.
 3. Alle hårde hvidevarer betegnes som tungløft
 4. Betegnelse af tungløft vurderes kun af Sparflyts medarbejder
 5. Priser udenfor sparflyts områder (ca. 25 km fra virksomheds adresse) kan der blive pålagt gebyr for til/frakørsel
 6. Standard bekræftelsens specifikationers priser er vejledende og samlet pris vurderes udfra sparflyts interne priser & gebyrer og det samme gælder prislisten på hjemmesiden.

Aflysning

Aflysning af opgaven, skal ske 4 uger  inden opgavens starttidspunkt.

 1. Hvis dette ikke er tilfældet, opkræves fulde beløb for fastpris aftaler eller 2 timer for timepris satser.
 2. Hvis afbestilling foretages samme dag, så det 3 timer af timepris.

Samarbejdspartnere

Sparflyt forbeholder sig retten til frit at anvende underleverandører, samarbejdspartnere og eksterne konsulenter og kan ikke gøres ansvarlig for skader forvoldt af dem.

Erstatning og ansvar

 1. Sparflyt kan til enhver tid afvise opgaven. Såfremt kunden ikke leverer korrekte og tilstrækkelige informationer om genstande, påhviler ansvaret udelukkende kunden såfremt der skulle opstå eventuelle skader af disse genstande.
 2. Påstand om skade skal ske til os samme dag som opgaven udføres
 3. Vi fralægger os ansvaret for skader på møbler/genstande, der ikke er forsvarligt emballeret
 4. Hvis andre end sparflyts medarbejder hjælper til med flytningen bortfalder forsikring og erstatningsansvaret.
 5. Forsikring dækker ikke elektronik, såfremt det ikke er pakket forsvarligt ind med original emballage eller bobbleplast.
 6. Påstand om skade skal ske samme dag som opgaven udføres
 7. Firmaet er udelukkende ansvarligt for forsvundne eller beskadiget genstande, såfremt skaden/bortkomsten skyldes en fejl fra selve firmaet eller ansattes side.
 8. Firmaet står ikke til ansvar for skader, der bunder i en genstand egen skrøbelighed
 9. Vi har retten til beskadigede genstand ved at sætte den i væsentlig samme stand som før skadetidspunktet.
 10. Vi bekendtgør mulighed og retten til, at kunne sætte det beskadigede objekt i væsentlig samme stand som skadetispunktet.
 11. Firmaets erstatningspligt begrænses til genanskaffelsespriser. Aktionsværdi erstattes således ikke med andre ord vi erstatter kun værdien af genstanden ved skadetidspunktet.
 12. Hvis genstanden skal deles op i flere dele, så erstattes kun den del der har fået skaden.
 13. Så snart Sparflyt har udbetalt den fulde erstatning for en genstand, overgår ejendomsretten til genstanden fuldt ud til firmaet.

Betaling

 1. Det er muligt at betale Kontant, mobilepay og Visa/Mastercard
 2. Betaling finder sted ved arbejdets afslutning, medmindre andet aftales skriftligt.

Betalingsoplysninger

IBAN
LT303250000656063491

Ved indgåelse af flytteaftale accepteres ovenstående betingelser